Prezentare CNSISP

Conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1363 din 27/10/2010:

Art. 341. – Conducerea executivă a CNSISP este asigurată de un director.
Art. 342. – În subordinea nemijlocită a directorului CNSISP se află:
a) Compartimentul pentru studii demografice şi mortalitate;
b) Compartimentul pentru administrarea bazei de date;
c) Serviciul de metodologie statistică şi sistem informatic;
d) Compartimentul standarde şi strategii în informatică;
e) Biroul sisteme informatice şi comunicaţii statistice;
f) Compartimentul arhivă şi documentare medicală.
Art. 343. – CNSISP asigură coordonarea tehnică profesională şi managementul sistemului de statistică pe plan naţional ale Institutului, exercitând următoarele atribuţii generale:
a) organizarea, coordonarea, îndrumarea profesională şi verificarea din punct de vedere tehnic şi metodologic, pe întregul teritoriu al ţării, a sistemului informaţional în domeniul sănătăţii;
b) organizarea şi administrarea bazei naţionale de date privind statisticile de sănătate;
c) colectarea, analizarea şi diseminarea datelor privind starea de sănătate a populaţiei;
d) colectarea şi difuzarea indicatorilor specifici de evaluare a stării de sănătate şi a eficienţei reţelei sanitare;
e) participarea la elaborarea sintezei stării de sănătate a populaţiei în baza datelor centralizate şi analizei acestora;
f) elaborarea şi stabilirea metodologiei de culegere, înregistrare şi prelucrare a datelor;
g) efectuarea de analize, studii şi anchete privind starea de sănătate a populaţiei, sondaje de opinie privind calitatea asistenţei medicale, precum şi prognoze pentru deciziile bazate pe dovezi;
h) coordonarea organizării, împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a activităţilor de definire, actualizare şi urmărire a strategiei şi a priorităţilor de informatizare a sistemului sanitar din România;
i) participarea la definirea, selectarea, coordonarea şi realizarea unor proiecte de informatizare în sănătate;
j) comunicarea şi transmiterea datelor statistice din domeniul sănătăţii către organizaţiile internaţionale (OMS, Eurostat, ONU etc.), conform legii;
k) organizarea de cursuri de pregătire în domeniul statisticii medicale;
l) realizarea evidenţei, întreţinerea şi exploatarea fondului arhivistic al Ministerului Sănătăţii;
m) elaborarea materialelor de sinteză şi periodice privind demografia, morbiditatea şi mortalitatea, statistică şi economie sanitară, statistică matematică, utilizarea informaticii în domeniul sănătăţii, pentru unităţile sanitare şi personalul de specialitate interesat;
n) îndeplinirea altor atribuţii din domeniul său de activitate, rezultate din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Ministerului Sănătăţii, în cadrul legii.
Art. 344. – Atribuţiile directorului CNSISP:
a) conduce şi organizează activitatea CNSISP;
b) supervizează şi evaluează activitatea personalului CNSISP;
c) ia decizii referitoare la activitatea desfăşurată de personal;
d) informează directorul general al Institutului cu privire la activitatea desfăşurată;
e) asigură colaborarea, în domeniul specific, cu alte structuri din cadrul Institutului, inclusiv centrele regionale de sănătate publică, precum şi cu structurile de profil din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Sănătăţii şi alte servicii statistice ale ministerelor;
f) asigură relaţiile interinstituţionale specifice (reţele internaţionale de specialitate, proiecte de cercetare);
g) reprezintă Institutul la nivel naţional şi internaţional şi/sau deleagă reprezentanţi din cadrul CNSISP, cu acordul directorului general;
h) coordonează şi îndrumă activitatea direcţiilor de sănătate publică în domeniile de responsabilitate;
i) participă la elaborarea de norme/reglementări în domeniul de responsabilitate;
j) participă la lucrări de analiză şi sinteză solicitate de către Ministerul Sănătăţii;
k) se deplasează sau deleagă personal în teritoriu, în cadrul atribuţiilor sau la solicitarea direcţiilor de sănătate publică, pentru a acorda sprijin metodologic acestora;
l) coordonează colective de lucru pentru intervenţie operaţională în domeniul statisticii şi informaticii;
m) participă la conferinţe şi congrese cu lucrări de specialitate;
n) răspunde la solicitările conducerii Institutului, în domeniul specific;
o) răspunde de îndeplinirea la termen a lucrărilor şi sarcinilor încredinţate, de calitatea lucrărilor, acţiunilor şi prestaţiilor efectuate;
p) îndeplineşte alte sarcini profesionale în domeniul de specialitate primite de la directorul general.
Art. 345. – Pe domeniul de activitate specific, CNSISP colaborează în mod direct cu Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Statistică, direcţiile de sănătate publică judeţene si a municipiului Bucureşti, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.