Prezentare CNSISP

Conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 82 din 21/01/2019:

SECŢIUNEA a 9-a
Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică
ART. 40
Conducerea executivă a CNSISP este asigurată de un director.

ART. 41
În subordinea nemijlocită a directorului CNSISP se află:
a) Serviciul statistică în sănătate publică;
b) Serviciul sisteme informatice şi baze de date;
c) Birou documentare medicală şi arhivistică sanitară.

ART. 42
CNSISP asigură coordonarea tehnică profesională şi managementul sistemului de statistică din serviciile de statistică şi informatică în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi birourilor de statistică din unităţile medicale, exercitând următoarele atribuţii generale:
a) organizarea, coordonarea, îndrumarea profesională şi verificarea din punct de vedere tehnic şi metodologic, pe întregul teritoriu al ţării, a statisticii în domeniul sănătăţii;
b) organizarea şi administrarea bazei naţionale de date privind statisticile de sănătate;
c) colectarea, analizarea şi diseminarea datelor privind starea de sănătate a populaţiei;
d) colectarea şi difuzarea indicatorilor specifici de evaluare a stării de sănătate şi a eficienţei reţelei sanitare;
e) participarea la elaborarea sintezei stării de sănătate a populaţiei în baza datelor centralizate şi analizei acestora;
f) elaborarea şi stabilirea metodologiei de culegere, înregistrare şi prelucrare a datelor statistice din sănătatea publică;
g) efectuarea de analize, studii şi anchete privind starea de sănătate a populaţiei, sondaje de opinie privind calitatea asistenţei medicale, precum şi prognoze pentru deciziile bazate pe dovezi;
h) participarea la definirea, selectarea, coordonarea şi realizarea unor proiecte de informatizare în sănătate;
i) comunicarea şi transmiterea datelor statistice din domeniul sănătăţii către organizaţiile internaţionale (Organizaţia Mondială a Sănătăţii – OMS, Eurostat, Organizaţia Naţiunilor Unite – ONU etc.), conform legii;
j) organizarea de cursuri de pregătire în domeniul statisticii medicale;
k) realizarea evidenţei, întreţinerea şi exploatarea fondului arhivistic al Ministerului Sănătăţii;
l) întreţine şi exploatează fondul de carte şi al materialelor biobibliografice şi arhivistice ale Institutului;
m) identifică priorităţile anuale de celebrare şi comemorare a personalităţilor din istoria medicinei româneşti şi universale;
n) elaborarea materialelor de sinteză şi periodice privind demografia, morbiditatea şi mortalitatea, statistică şi economie sanitară, utilizarea informaticii în domeniul sănătăţii, pentru unităţile sanitare şi personalul de specialitate interesat;
o) îndeplinirea altor atribuţii din domeniul său de activitate, rezultate din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Ministerului Sănătăţii, în cadrul legii;
p) participă la actualizarea, întreţinerea şi introducerea de clasificaţii, standarde şi codificări în sănătatea publică.

ART. 43
Atribuţiile directorului CNSISP sunt următoarele:
a) conduce şi organizează activitatea CNSISP;
b) supervizează şi evaluează activitatea personalului CNSISP;
c) ia decizii referitoare la activitatea desfăşurată de personal;
d) informează directorul general al Institutului cu privire la activitatea desfăşurată;
e) asigură colaborarea, în domeniul specific, cu alte structuri din cadrul Institutului, inclusiv centrele regionale de sănătate publică, precum şi cu structurile de profil din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Sănătăţii şi alte servicii statistice ale ministerelor;
f) asigură relaţiile interinstituţionale specifice (reţele internaţionale de specialitate, proiecte de cercetare);
g) reprezintă Institutul la nivel naţional şi internaţional şi/sau deleagă reprezentanţi din cadrul CNSISP, cu acordul directorului general;
h) coordonează şi îndrumă activitatea direcţiilor de sănătate publică în domeniile de responsabilitate;
i) participă la elaborarea de norme/reglementări în domeniul de responsabilitate;
j) participă la lucrări de analiză şi sinteză solicitate de către Ministerul Sănătăţii;
k) se deplasează sau deleagă personal în teritoriu, în cadrul atribuţiilor sau la solicitarea direcţiilor de sănătate publică, pentru a acorda sprijin metodologic acestora;
l) coordonează colective de lucru pentru intervenţie operaţională în domeniul statisticii şi informaticii;
m) participă la conferinţe şi congrese cu lucrări de specialitate;
n) răspunde la solicitările conducerii Institutului, în domeniul specific;
o) răspunde de îndeplinirea la termen a lucrărilor şi sarcinilor încredinţate, de calitatea lucrărilor, acţiunilor şi prestaţiilor efectuate.

ART. 44
Pe domeniul de activitate specific, CNSISP colaborează în mod direct cu Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Statistică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.