Codul de Practici al Statisticilor Europene

       Viziunea Sistemului Statistic European
„Sistemul Statistic European va fi un lider mondial în domeniul serviciilor de informații
statistice și cel mai important furnizor de informații pentru Uniunea Europeană și
statele sale membre. Bazându-se pe principii și metode științifice, Sistemul Statistic
European va oferi și va îmbunătăți continuu un program de statistici europene
armonizate, care constituie o bază esențială pentru procesele democratice și
progresul societății.”

       Misiunea Sistemului Statistic European
„Noi furnizăm Uniunii Europene, lumii și publicului informații independente și de
înaltă calitate privind economia și societatea la nivel european, național și regional și
punem la dispoziția tuturor informații în scopuri decizionale, de cercetare și
dezbatere.”
Pentru a realiza această misiune și viziune, membrii Sistemului Statistic European depun eforturi în vederea cooperării și interacțiunii continue cu utilizatorii, în conformitate cu principiile Codului de practici al statisticilor europene și cu principiile generale de gestionare al calității, incluzând, pe lângă integrare și armonizare, angajamentul conducerii, parteneriatul, satisfacția personalului și îmbunătățirea continuă.

       Codul de practici al statisticilor europene
Se bazează pe 15 principii care acoperă cadrul instituțional, procesele de producție statistică și rezultatele statistice. Un set de indicatori de bune practici pentru fiecare principiu oferă o referință pentru monitorizarea implementăriiCodului. Criteriile de calitate ale statisticilor europene sunt definite de Legea statistică europeană.
Autoritățile statistice, incluzând Comisia (Eurostat), institutele naționale de statistică și alteautorități naționale responsabile cu dezvoltarea, producerea și diseminarea statisticilor
europene, împreună cu guvernele, ministerele și Consiliul European, se angajează să adere
la prezentul Cod.
Principiile Codului de practici împreună cu principiile generale de gestionare a calității
reprezintă, pentru Sistemul Statistic European, un cadru comun al calității.

  • 1 Regulamentul (CE) nr. 223/2009, articolul 4.
  • 2 Regulamentul (CE) nr. 223/2009, articolul 12.
  • 3 Regulamentul (CE) nr. 223/2009, articolele 4 și 5.
  • 4 Regulamentul (CE) nr. 223/2009, articolul 1.